HIIT Basecamp Nyheter

Kostnader för sjuk personal

Att ohälsan bland invånarna i Sverige ökar vet de flesta om men vet man hur mycket det kostar och hur stor del av ett företags lönekostnader som går till att ta hand om personal som är ohälsosam? 

En kartläggning som försäkringsföretaget Euro Accident har gjort visar att kostnaderna för ohälsa ökar markant. Bara bland landets hundra största företag uppgår kostnaderna till omkring 40 miljarder kronor per år.

Den faktiska kostnaden är ännu högre
Bland de svenska storföretagen uppgår kostnaderna för ohälsa till 18 procent av den totala lönekostnaden per år – och då är inte kostnader för psykisk ohälsa med i beräkningen. Den faktiska kostnaden är därför med stor sannolikhet betydligt högre än 40 miljarder kronor per år.

Läs hela artikeln här

Vad gör ditt företag för att säkerställa att personalen mår bra?

Det är vetenskapligt bevisat att träning är bra för att motverka stress och andra sjukdomar så som depression, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar mm så att säkerställa att personalen rör på sig minst en gång i veckan borde vara av intresse och något företag verkligen borde se över för ofta är de de som behöver aktiveras mest som inte gör det eller drar nytta av friskvårdsbidrag.

Vi erbjuder företagspass och vet att det är välinvesterade pengar då det stärker teamkänslan i en grupp och även förbättrar individernas hälsa.

Ha ni råd att vara utan hälsosam personal?

Premiär PT Small group

HIIT Basecamp inleder Epic 2020 med en PT Small Group. 10 deltagare, 1 PT. Träning, kost och en massa resultat.
Show more